Thursday, 20 September 2012

Showing a JavaScript alert message from C# code

It is required many times to show a javascript popup or alert message from C# code. This can be achieved by registering the Script of alert message. This can be achieved in the following two ways.

1. If you are using a ScriptManager on the page then use the following code:-
   ScriptManager.RegisterStartupScript(
   this, 
   GetType(),
   "<alertTitle>",
   "alert('<yourMessage>');",
   true);

2. If you are not using the ScriptManager then you can do so using the following code:-   Page.ClientScript.RegisterStartupScript(
   this.GetType(),
   "<alertTitle>",
   "alert('<yourMessage>');",
   true);


WHERE:

1. GetType() is used to get the type of the web page;
2. <alertTitle> is the title of the alert box;
3. <yourMessage> is the alert message that you want to be visible to the user;
4. true is the return type.

4 comments:

 1. hey grt job.. its really appreciable..

  ReplyDelete
 2. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ, nếu như có ngọc giản đến viễn cổ Hổ tộc thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.

  - Nếu có ngọc giản cũng vô dụng, nhiều người như vậy ngọc giản như vậy cũng vô ích.

  Trần Vân lão tổ nói.

  - Cái này dĩ nhiên là có biện pháp, chỉ cần có ngọc giản là tốt rồi.

  Nhạc Thành nói với Trần Vân lão tổ, trên người của hắn có Hạo Thiên Tháp, dĩ nhiên là có thể đem ba trăm người của đội hộ vệ Kim Long đi.

  - Xoẹt.dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ

  Nhạc Thiên ném ba đạo quang mang về phía Nhạc Thành, đồng thời Nhạc Thiên cất tiếng nói với hắn:

  - Đây là ngọc giản trước kia ta lấy được, hai cái còn lại là của viễn cổ Minh Xà tộc và Toan Nghê

  ReplyDelete