Tuesday, 25 September 2012

List all the instances of a text in the complete database

It is sometimes required to search the complete database for the instance of a particular word/text.
The following SQL Query does this work very easily and lists down the use of the searched text any where throughout the database. 

Note: I have used this in ORACLE Database. Never tried it on any other.

Select * from user_source where text like '%<YourSearchText>%'


2 comments:

  1. dongtam
    mu private
    tim phong tro
    http://nhatroso.com/
    nhac san cuc manh
    tổng đài tư vấn luật
    http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
    văn phòng luật
    tổng đài tư vấn pháp luật
    thành lập công ty
    http://we-cooking.com/
    chém gió
    trung tâm ngoại ngữ

    Tô Hân Nhi sau đó cũng ra mắt với mọi người.

    - Hiểu Kỳ bái kiến phụ thân, bái kiến Nhạc Long đại ca, Nhạc Hạc cô cô.

    Yến Hiểu Kỳ cũng thẹn thùng ra mắt với Nhạc Tử Sơn.

    - Hân Nhi, Hiểu Kỳ mọi người không cần đa lễ, các ngươi cũng khỏe chứ?

    - Hiểu Hiểu bái kiến phụ thân, bái kiến cô cô, bái kiến cô dượng, bái kiến đại ca nhị ca.

    Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng tiến tới hành lễ.

    - Công chúa khách khí rồi.

    Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu ra mắt, Lệnh Hồ Vô Địch và Nhạc Lan Tâm cũng rối rít hành lễ lại. Mộ Dung Hiểu Hiểu dù sao cũng là công chúa của Khoa Ốc đế quốc, Lệnh Hồ Vô Địch đã từng là quân bộ của đế quốc này.

    - Bái kiến phụ thân, cô cô cô dượng.

    ReplyDelete
  2. Oracle fusion procurement training empowering present day agencies watch our unfastened tutorials80+ hours of brilliant motion pics
    The challenge-oriented video come to be bested tutorials &help

    Thanks for sharing.
    With extremely good regards
    oracle fusion procurement online training
    oracle fusion procurement training

    ReplyDelete